Tel: +421 905 477 288

E-mail: ekonoma@ekonoma.sk

Pomôžeme Vám pri riešení situácií:

•    optimálna forma podnikania,

•    informácie o vašich právach a povinnostiach vyplývajúcich z daňových a účtovných

      zákonov,

•    rozhodnutie o vhodnom režime účtovania, resp. vykazovania príjmov a výdavkov,

•    zmena podnikania z fyzickej osoby na s.r.o., voľba vhodného daňovo-odvodového

     režimu,

•    rast vašej firmy - nastavíme procesy súvisiace s ekonomickou agendou tak, aby vám

      pomáhali v ďalšom rozvoji,

•    všeobecné poradenstvo z oblasti účtovníctva, daní a odvodov.

 

Klasik

Poradenstvo sa uskutoční v našich priestoroch, termín si môžete dohodnúť telefonicky, mailom alebo kliknutím na „objednať“

 

Flexi

Poradenstvo sa uskutoční prostredníctvom skype-u, termín si môžete dohodnúť telefonicky, mailom alebo kliknutím na „objednať“.

 

Premium

Poradenstvo sa uskutoční v priestoroch vašej firmy, príp. na dohodnutom mieste, termín si môžete dohodnúť telefonicky, mailom alebo kliknutím na „objednať“.

Poradenstvo