Tel: +421 905 477 288

E-mail: ekonoma@ekonoma.sk

DOMOV

AKO PRACUJEME?

PORADENSTVO

CENNÍK

KONTAKT

Naše služby vždy prispôsobujeme typu podnikania a potrebám klienta.

Systém práce nastavíme po úvodnej bezplatnej konzultácii. Ponúkame tri základné spôsoby realizácie:

Klient nám v dohodnutom termíne odovzdá účtovné doklady a podklady ku mzdám. Doklady prevezmeme osobne u klienta alebo nám ich klient doručí osobne, poštou, kuriérom. Účtovníctvo a mzdy spracujeme ekonomickom software Alfa (jednoduché účtovníctvo), Omega (podvojné účtovníctvo), Olymp (mzdy). Klient má bezplatnú možnosť vystavovať odberateľské faktúry on-line prostredníctvom aplikácie ikros.sk. Tu zostávajú faktúry uchované a pripravené na tlač alebo konverziu do účtovníctva. Následne zabezpečíme podanie všetkých daňových priznaní a hlásení na príslušný daňový úrad a do poisťovní. Výstupom sú aj prevodné príkazy na úhradu daňových a odvodových povinností, či miezd zamestnancov. Ďalšie výstupy vyhotovujeme podľa požiadaviek klienta (napr. stav pohľadávok a záväzkov a ich rozpis podľa jednotlivých dlžníkov a veriteľov, priebežná informácia o výsledku hospodárenia a pod.)

Klasik

Klient odovzdáva účtovné doklady a podklady ku mzdám priebežne elektronicky, originály dokladov sú prevzaté osobne, poštou, kuriérom. Účtovníctvo a mzdy sú spracované prostredníctvom internetového účtovného software Humanet. Klient má on-line prístup k fakturácii a výstupom svojho účtovníctva. Táto služba je vhodná pre klientov, ktorí potrebujú mať kedykoľvek prehľad o aktuálnom finančnom a účtovnom stave svojej firmy, pohľadávkach, záväzkoch a pod.

Flexi

Účtovné práce realizujeme podľa dohody v sídle klienta prostredníctvom ním vybraného účtovného software. Zabezpečíme podanie všetkých daňových priznaní a hlásení na príslušný daňový úrad a do poisťovní. Výstupom sú aj prevodné príkazy na úhradu daňových a odvodových povinností, či miezd zamestnancov. Ďalšie výstupy vyhotovujeme podľa požiadaviek klienta. Súčasťou dodávaných služieb môžu byť aj iné práce. Služba je určená klientom, ktorí preferujú uloženie účtovných dokladov výhradne vo firme, neobmedzený prístup k výstupom svojho účtovníctva alebo svoj ekonomický software využívajú komplexne – ako systém objednávok, evidenciu zákaziek, sklad a účtovníctvo.

Premium